Projekty

Rezidenční objekty navrhujeme tak, aby snižovaly primární energie, redukovaly emise CO2 a zvyšovaly podíl využití obnovitelných zdrojů energie. Velký důraz klademe na zachycování dešťové vody na pozemku a zachovávání malého vodního cyklu, co vede k redukci spotřeby pitné vody

Používání materiálů šetrných k životnímu prostředí má také pozitivní vliv na zvyšování kvality vnitřního vzduchu a eliminování zdravotních rizik rezidentů. Jejich uživatelský komfort zvyšujeme i díky zlepšování akustických parametrů, eliminaci letního přehřívání a zajišťování tepelné stability v zimním období.

Neméně důležité je zvýšování mobility rezidentů, díky budování komfortní infrastruktury s napojením na veřejnou dopravu. Samozřejmostí je také vysoká úroveň zabezpečení jednotlivých obytných částí a zajištění dostupných a různorodých míst pro zábavu a relax.